கணினி பயன்பாட்டில் உள்ள File வகைகள் .......


.avi - Video File.
Windows Media Player - ல் திறக்கலாம்

.bmp - Picture File.
Paint மற்றும் Adobe Photo Shop போன்ற படங்களைக் கையாளும் அப்ளிகேஷன்களில் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.cfg - Configuration File.
இதனை திறந்து பயன்படுத்த வேண்டாம்.

.dat - Data அடங்கிய (தகவல்) File.
Data - வை கையாளும் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனிலும் இதனை திறக்கலாம்.

.doc - Document File.
Word தொகுப்பில் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.exe - Executable File.
புரோகிராம் ஒன்றின் முதன்மையான File. இதில் டபுள் கிளிக் செய்தால் அந்த புரோகிராம் இயங்கும்.

.gif - Picture File.
Paint மற்றும் Adobe Photo Shop போன்ற படங்களை கையாளும் அப்ளிகேஷன்களில் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.htm - இணைய தளத்தில் வைக்கப்படும் Document.
Internet Explorer உட்பட எந்த பிரவுசரிலும் இதனைத் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.html - இணைய தளத்தில் வைக்கப்படும் Document.
Internet Explorer உட்பட எந்த பிரவுசரிலும் இதனைத் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.ini - Text Configur File.
Note Pad - ல் திறக்கலாம்.

.jpeg/jpg - Picture File.
Paint மற்றும் Adobe Photo Shop போன்ற படங்களை கையாளும் அப்ளிகேஷன்களில் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.mov - Movie File.
Quick Time அப்ளிகேஷனில் திறக்கலாம்.

.mpeg/mpg - Video File.
Quick Time மற்றும் Win Amp புரோகிராம்களில் திறக்கலாம்.

.mp3 - Audio File.
Windows Media Player மற்றும் Win Amp போன்ற அப்ளிகேஷன்களில் திறக்கலாம்.

.pdf - Portable Document File.
Adobe Reader போன்ற PDF File களைத் திறக்கும் எந்த சாப்ட்வேர் புரோகிராமிலும் திறக்கலாம்.

.pps - Slide Show Presentation File.
Power Point புரோகிராமில் திறக்கலாம்.

.ppt - Slide Show Presentation File.
Power Point புரோகிராமில் திறக்கலாம்.

.sys - System File.
திறக்க வேண்டாமே.

.txt - Text File.
Note Pad - ல் திறக்கலாம்.

.wav - Audio File.
Windows Media Player மற்றும் Win Amp போன்ற Audio புரோகிராம்களில் திறந்து பயன்படுத்தலாம்.

.xls - Spread Sheet File.
EXCEL தொகுப்பில் பயன்படுத்தலாம்.

.zip - சுருக்கப்பட்ட File.
Win Zip புரோகிராம் இவ்வகை File களை விரித்துக் கொடுக்கும்.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"