உலகில் அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்பை கொடுக்கும் நாடுகள்!
9  வது இடம் : பெல்ஜியம் 
இணைய வேகத்தில் பெல்ஜியம் நாடு ஒன்பதாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது .இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 6 .4  Mbps.

8  வது இடம் : ருமேனியா
இணைய வேகத்தில் ருமேனியா  நாடு எட்டாவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது .இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 6 .8  Mbps.

7  வது இடம் : சுவிட்சர்லாந்து 
இணைய வேகத்தில் சுவிட்சர்லாந்து  நாடு ஏழாவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 7 .3  Mbps.

6  வது இடம் : செக் குடியரசு 
இணைய வேகத்தில்    செக் குடியரசு  நாடு ஆறாவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது .இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 7 .4  Mbps.

5  வது இடம் : லாட்வியா 
இணைய  வேகத்தில் லாட்வியா   நாடு  ஐந்தாவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது .இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 8 .2  Mbps.

4  வது இடம் : நெதர்லாந்து 
இணைய வேகத்தில் நெதர்லாந்து  நாடு நான்காவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 8 .5  Mbps.

3  வது இடம் : ஜப்பான்
இணைய  வேகத்தில் ஜப்பான்  நாடு  மூன்றாவது   இடத்தைப்   பிடித்துள்ளது .இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 8 .9  Mbps.

2  வது இடம் : ஹாங்காங் 
இணைய வேகத்தில் ஹாங்காங் நாடு இரண்டாவது  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின் சராசரி வேகம் 10 .3  Mbps.

1  வது இடம் : தென் கொரியா 
இணைய வேகத்தில் தென் கொரியா  முதல்  இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள மொத்த இன்டர்நெட் இணைப்புகளின்  சராசரி  வேகம் 13.8  Mbps.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"