உலகின் சிறந்த தேடியந்திரங்கள்


கூகுள் மற்றும் யாகூ இந்த இரண்டையும் தான் நாம் அனைவரும் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இணையத்தில் நூற்றுகணக்கான தேடியந்திரங்கள் உள்ளன அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் சிறந்து விளங்குகின்றன.


Google

இதை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அனைவரும் அறிந்ததே. இணையத்தில் கேட்டதை கொடுப்பதில் இதற்கு இணை யாரும் இல்லை. வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Yahoo!

கூகுளிற்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கும் மிகச்சிறந்த தேடு பொறியாகும். இவை தேடியந்திரங்கள் மட்டுமின்றி இலவச மெயில் சேவையையும் வழங்குகிறது. வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Bing

பிரபலம் வாய்ந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் தேடியந்திரமாகும். மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து கொண்டு வரும் தேடியந்திரமாகும். . வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Baidu

சீனாவின் மிகச்சிறந்த தேடு பொறியாகும். சீனாவில் கூகுளையே பின்னுக்கு தள்ளிய தேடுபொறியாகும்.. வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Yandex

இது ரஷ்யாவின் பிரபலமான தேடு பொறியாகும்.. வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Go.com

Directory மற்றும் Stock நிலைகளை அறிய உதவும் தேடு பொறியாகும். இலவச இமெயில் சேவைகளை தரும் நிறுவங்களை இந்த தேடியந்திரத்தில் சுலபமாக அறிந்து கொள்ளலாம். வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Ask

இந்த தேடியந்திரம் மிக சிறந்த வசதிகளை கொண்டு இருந்தாலும் சமீப காலமாக இதன் வாசகர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகின்றனர். வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Sohu

இதுவும் சீனாவின் பிரபலமான தேடு பொறியாகும். வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


AOL

கூகுளின் மூலம் முடிவுகளை தரும் தேடுபொறியாகும்.. வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Technorati

பிளாக்குகளை தேடுவதற்காக பிரத்யோகமாக உள்ள தேடு பொறியாகும். வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


Lycos

Ask நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் மற்றொரு தேடு பொறியாகும். வலைத்தளத்துக்கு செல்ல


AltaVista

யாகூ நிறுவனத்தை பின்பற்றி முடிவுகளை வெளியிடுகிறது. வலைத்தளத்துக்கு செல்லபதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 179 countries registered"