பெண்களின் நிர்வாண உடலில் ஒவியத் திறமையை காட்டும் ஓவியர் (வீடியோ இணைப்பு)

பேசும் கலைகளில் ஒன்றாக இந்த ஓவியம் இருந்து வருகின்றது. என்ன தான் உலகம் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைத்தாலும் ஒவியத்திற்கான மவுசு இன்னும் குறையவில்லை.

ஒவ்வொருவரும் ஒவ்விதமான தமது ஒவியத் திறமையை காட்டுவார்கள் இங்கும் ஒருத்தர் காட்டும் கலையை பாருங்கள்.பெண்களில் அரைநிர்வாண உடலில் அவரது துரிகையின் விளையாட்டை பாருங்கள்.

அமெரிக்க ஓவியர் ஒருவர் வீதியின் நடுவில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களில் வெற்று உடல்களில் ஓவியம் தீட்டி அங்குள்ள ரசிகர்களுக்கு விருத்து அளித்துள்ளார்.


பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 179 countries registered"