உலகின் மிகப் பெரிய மார்பின் சொந்தக்காரி !! (வீடியோ பட இணைப்பு)


உலகின் மிகப்பெரிய மார்புக்குச் செந்தக்காரி எனத் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் இந்தப் பெண்.

இத் தெரிவினை 2005 ஆம் ஆண்டில் கின்னஸ் சாதனை நிறுவனம் தெரிவு செய்திருந்தது.

மாக்ஸி மேடாகக் காணப்படும் இவருடைய மார்புகளின் அளவு 61MMM ஆகக் காணப்பட்டது. இதனால் இவரே இந்தாண்டின் மிகப்பெரிய மார்புக்காரியாத் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்.பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 179 countries registered"