கூகிள் மேப் மூலம் வழித்தடங்களை தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

இந்தியாவில் தரைவழிப் போக்குவரத்துக்கான வழித்தடங்களை அறிவதற்கு கூகிள் மேப் தளத்தை நாடலாம்.

உதாரணமாக பெங்களூர், இந்திராநகரில் இருந்து சத்யம் சினிமாஸ், சென்னைக்கு காரில் செல்வதற்கான வழித்தடத்தை கூகிள் மேப் வழியாகக் காண்பது எவ்வாறு? (A - Source, B- Destination)

1) http://maps.google.com/ தளத்தைத் திறந்து கொள்ளவும்.

2) இடதுபுறம் Get Directions லிங்கை அழுத்தவும்

3) A - பகுதியில் Bangalore, Indiranagar கொடுக்கவும்.

4) B - பகுதியில் Sathyam Cinemas, Chennai தட்டெழுதவும்.

5) Get Directions பட்டனை அழுத்தவும்.

6) Did you mean என்கிற பகுதியில் முதலில் இருக்கும் 1. Sathyam Cinema என்பதைத் தெரிவு செய்க.

7) உங்கள் கணினித் திரையில் வழித்தடத்திற்கான பாதை தெளிவாகக் காட்சியளிப்பதுடன், இடதுபுறம் உள்ள Driving Directions To Sathyam cinema பகுதியில் 10 படிநிலைகளில் ஒவ்வொரு படியாக எங்கே சென்று, எப்படித் திரும்ப வேண்டும் என்பதெல்லாம் விளக்கமாகக் காட்சியளிக்கும்.

8) ஒவ்வொரு திசையிலும் எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்யவேண்டியுள்ளது என்பதை அறியலாம்.

9) உதாரணமாக பெங்களூர், இந்திராநகரில் இருந்து சத்யம் சினிமாஸ், சென்னைக்குச் செல்வதற்கு 5 மணி நேரம் 39 நிமிடம் ஆகலாம், 325 கிலோமீட்டர் தொலைவு பயணப்பட வேண்டியிருக்கும் என புள்ளி விவரத்தையும் Google Maps தெரிவிக்கிறது.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"