நீங்கள் எழுதிய பதிவுகளுக்கு காப்புரிமை பெறுவது எப்படி?


இதில் நீங்கள் ஒரு கணக்கை உருவாக்கி அதில் உங்களது செய்தியோடையை (feed) ஒப்படைத்தால் போதுமானது.

உங்கள் பதிவுகளை இவ்வாறு காப்புரிமை பெறுவதன் மூலம் அந்த பதிவுகள் அனைத்தும் நீங்கள் தான் எழுதியது என்று ஒரு அடையாளம் இருக்கும். மேலும் உங்கள் பதிவுகளை பதிவுத் திருடர்கள் திருடினால் "இந்த பதிவு என்னுடையது நான் காப்புரிமை பெற்று உள்ளேன்" என்றும் முறையிடலாம். நீங்கள் புதிதாக எழுதிய பதிவுகள் தானாகவே காப்புரிமை பெற்று உங்கள் மின் அஞ்சலில் "நீங்கள் இந்த பதிவுக்கு காப்புரிமை பெற்று விட்டீர்கள்" என்று வரும். அதனை நீங்கள் பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தயவு செய்து அதை அழித்து விடாதீர்கள்!

தளத்தின் முகவரி : http://myfreecopyright.com/

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"