ராதா மகள் கார்த்திகாவை அரைநிர்வாணமாக ஓட விட்ட பாரதிராஜா (வீடியோ இணைப்பு)


அன்னகொடியும் கொடிவீரனும் படத்திற்காக வெளியான முதல் வெள்ளோட்டமே எல்லோருடைய பார்வையையும் கவர்ந்துள்ளது. அது ராதா மகள் கார்த்திகா அரை நிர்வாணமாக ஓடும் காட்சி. படம் எந்த அளவுக்கு ரசிகர்களை கவரும் என்று பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.

அன்னகொடியும் கொடிவீரனும் படத்திற்காக வெளியான முதல் வெள்ளோட்டமே எல்லோருடைய பார்வையையும் கவர்ந்துள்ளது. அது ராதா மகள் கார்த்திகா அரை நிர்வாணமாக ஓடும் காட்சி. படம் எந்த அளவுக்கு ரசிகர்களை கவரும் என்று பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.

அன்னகொடியும் கொடிவீரனும் படத்திற்காக வெளியான முதல் வெள்ளோட்டமே எல்லோருடைய பார்வையையும் கவர்ந்துள்ளது. அது ராதா மகள் கார்த்திகா அரை நிர்வாணமாக ஓடும் காட்சி. படம் எந்த அளவுக்கு ரசிகர்களை கவரும் என்று பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.


பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"