வித்தியாசமான தகவல் தளம்


இந்த இணயதளத்தில் தகவல்கள் காணொளி இணைப்புடன் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது.

பழைய செய்திகளிலிருந்து லேட்டஸ்ட் செய்திகள் வரை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது.

இதில் கூடுதலாக பல்வேறு நாடுகளின் நேரங்களை காண முடியும் மேலும் இலங்கை பத்திரிகைகள், இந்திய பத்திரிகைகள், இணைய சஞ்சிகைகள், ஆங்கில செய்திகள், சினிமா, தொலைக்காட்சிகள், வானொலிகள், இணைய விளையாட்டுகள், கல்வி, தொழில்நுட்பம், ஜோதிடம் மேலும் பல இணயதளங்களின் முகவரிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இணயதள முகவரி இங்கே

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"