கவிஞர் இரா .இரவி - தொலைகாட்சி நேர்முகம் காண..

பொதிகை தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம் http://www.youtube.com/watch?v=JMw3gwx7abo
http://www.youtube.com/watch?v=BMxhIzbEtbA&feature=related


கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம் http://www.youtube.com/watch?v=tHTWsX0hfZo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SRZKoH-TFRc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jewKgCoh70E&feature=related


ஜெயா தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம் .
.http://www.youtube.com/watch?v=glsj3t_zNBM&feature=related

பட்டிமன்றத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி உரை
http://www.youtube.com/watch?v=v5OxSKdtjGg

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"