இணையத்திலிருந்து தமிழ் கற்க...


தமிழகத்திலிருந்து  வேறு இடங்களுக்கு புலம் பெயர்ந்த மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தமிழினை எவ்வாறு சொல்லிக்கொடுப்பது என்கிற சிக்கலை இந்த தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகத்தளம் எளிதாக தீர்க்கின்றது.

தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம் உலகு தழுவி வாழும் தமிழ் மக்கட்கும், தமிழில் ஈடுபாடு உள்ள மற்றையோர்க்கும், தமிழ் மொழியைக் கற்கவும், தமிழர் வரலாறு, கலை, இலக்கியம், பண்பாடு பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், வேண்டிய வாய்ப்புகளை இணையம் வழியாக அளிக்கும் நோக்கத்தை இந்த தளம் கொண்டுள்ளது.

இணையதளத்திற்கு செல்ல கீழே சொடுக்கவும்

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"