ஓவியமான மொனாலிஸாவின் எலும்புக் கூடு கண்டுபிடிப்​பு


உலகப் பிரபலமான ஓவியமான மொனாலிஸா ஓவியத்தினை வரைவதற்கு மொடலாக இருந்த லிஸா கிரார்தினியின் எலும்புக்கூடுகளை கண்டுபிடித்துள்ளதாக தொல்பொருளாய்வார்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இத்தாலியின் புளொரொன்சில் உள்ள புனித உர்சுலா என்ற மடமொன்றிலேயே எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. லிஸா கிரார்தினி, இத்தாலியில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த பட்டு வியாபாரியான பிரன்கெசோ டெல் கியோகொண்டோவின் மனைவியாவார்.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"