மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் பாலிசி!


இந்தியாவில் உள்ள இன்சூரன்ஸ் துறையை வழிநடத்தி, கட்டுப்பாட்டு அமைப்பான இன்சூரன்ஸ் கட்டுப்பாடு மற்றும் வளர்ச்சி ஆணையம் (Insurance Regulatory and Development Authority), பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படக் கூடிய பிரிவினரிடம் இன்சூரன்ஸ் வசதிகளை கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன், மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் என்ற சிறப்பு வகுப்பு இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

IRDA-வின் 2005-ம் ஆண்டுக்கான விதிமுறைகளில் மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. பொதுவாகவே, ஆயுள் மற்றும் பொதுவான காப்பீடு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கி, ரூ.50,000 அல்லது அதற்கும் குறைவான முதிர்வு தொகையை வழங்கும் வகையில் மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நெகிழும் தன்மையுடனான விதிமுறைகள் உள்ளதால், காப்பீடு செய்தவர்கள் பொதுவான மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் போன்ற பேக்கேஜ் திட்டங்களை பெறுகிறார்கள். இந்த வகையில், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான திட்டம், என்டோவ்மென்ட்ஃசேமிப்பு திட்டம், தனிநபர் விபத்து காப்பீடு மற்றும் சொத்து காப்பீடு ஆகிய திட்டங்கள் கிடைத்து வருகின்றன.

மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் வழியாக கீழ்தட்டு மக்களை அடையும் செயல்பாடுகளுக்கு சிறு-நிதி நிறுவனங்கள் (Microfinance Institutions), தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்கள் ஆகியவை ஈடுபட்டு வருகின்றன.

மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களைப் பொறுத்த வரையில், சில முன்மொழிவுகளையும் மற்றும் பரிந்துரைகள் அடிப்படையிலும், இறுதி விதிமுறைகளை சற்றே காலதாமதமாகவே வரையும். இந்த வரைவின் படி, மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை திரும்ப கொடுப்பது அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  இருப்பினும், பாலிசி தொடங்கப்பட்ட 2-வது ஆண்டு முதல், குறைந்த பட்ச வைப்புத் தொகை ஒரு ஆண்டுக்கான பிரிமியம் அளவாக இருக்கும் வேளைகளில், பகுதிவாரியாக பணத்தை திரும்பப் பெற முடியும்.

மைக்ரோ-இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் மேலும் பரவலாக மக்களை அடையச் செய்யும் வகையில், இந்த சிறப்பு பாலிசி திட்டங்களை (Special Policy Plans) வட்டார கிராம வங்கிகள், மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள், சுய உதவிக் குழுக்கள், வங்கிகளின் தொடர்புகள், சிறு-நிதி நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், நகர கூட்டுறவு வங்கிகள், உள்ளூர் கிரான ஸ்டோர்கள், எரிபொருள் விற்பனை செய்யும் இடங்கள் மற்றும் கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகள் ஆகியவ்றறின் வழியாக கொண்ட செல்லவும் வரைவின் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

இது மாறுபட்ட மைக்ரோ ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்களுக்கு அவை தொடங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து 5 ஆண்டுகள் எடுக்க முடியாதவாறு செய்யும் 'லாக்' வசதி, பகுதிவாரியாக பணம் எடுக்கும் வசதியுடன் கொடுக்கவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"