ஆன்லைனில் இந்திய ரயில் நேரங்கள், டிக்கட் முன்பதிவு, டிக்கட் விலைகள் காண சிறந்த 5 தளங்கள்...IRCTC 
ஆன்லைனில் ரயில் விவரங்களை கண்டறியவும் டிக்கட்டுகளை முபதிவு செய்யவும் உதவும் மிக சிறந்த தளமாகும். இந்த தலத்தில் நீங்கள் உறுப்பினராக வேண்டியது அவசியம். உறுப்பினரானால் தான் ரயில் விவரங்களை உங்களால் கண்டறிய முடியும். இணையத்தில் இந்த ஒரு தலத்தில் மட்டும் தான் டிக்கட்டுக்களை முன்பதிவு செய்ய முடியும். காலை 8 TO 10 தட்கல் டிக்கட் வழங்கும் நேரம் என்பதால் அந்த சமயத்தில் இந்த தலத்தில் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது மிக சிரமம். மற்ற சமயங்களில் நன்றாக இயங்கும். 
 
இணயதள முகவரி : https://www.irctc.co.in/

INDIAN RAILWAY
இந்த தளத்தில் நீங்கள் தகவல்களை பெற உறுப்பினர் ஆகவேண்டிய அவசியம் இல்லை. யார் வேண்டுமானாலும் எந்த ரயிலை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம். PNR நிலைப்பாட்டையும் இந்த தளம் மூலம் அறியலாம்.  இந்த தளத்தில் டிக்கட்டுக்களை முன்பதிவு செய்ய முடியாது 
 
இணயதள முகவரி :  http://www.indianrail.gov.in/

E-RAIL
இந்த தளத்திலும் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகாமலே அனைத்து தகவல்களையும் பெற முடியும். மற்றும் இந்த தளத்தில் கூடுதல் வசதியாக அந்த ஏரியாக்களின் டிராவல்ஸ் கம்பெனிகளின் முகவரியோடு தொடர்பு எண்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இணயதள முகவரி :  http://erail.in/
 
INDIAN RAIL INFO
இந்த தளத்திலும் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகாமலே அனைத்து தகவல்களையும் பெற முடியும்.
 
இணயதள முகவரி : http://indiarailinfo.com/

TRAIN ENQUIRY
ரயில் நேரங்களை அறிய இந்த தளமும் மிக பிரபலமான தளம். ரயில் எண் அல்லது ரயிலின் பெயரை கொடுத்தாலே போதும் அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த தளத்தில் PNR விவரங்களை அறிய முடியாது.

இணயதள முகவரி : http://www.trainenquiry.com/indexNS.aspx
 

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"