மார்பகத்தில் பால் குடிக்க ஆசையா? வயது வித்தியசமின்றி யாரும் குடிக்கலாம்!!


உங்களுக்கு மார்பகத்தில் பால் குடிக்க ஆசையா?? வயது வித்தியசமின்றி யாரும் குடிக்கலாம்...!

தற்பொழுது அறிமுகமாகியுள்ளது மார்பக வடிவத்தில் பொதியிடப்பட்ட பால்.மார்பகத்தின் மென்மையை தம்மால் உணரக்கூடியதாக இருப்பதாக பயன்பாட்டாளர்கள் கூறுகின்றார்கள்.

அரை லிட்டர் கொள்ளளவுடைய இது பார்ப்பதற்கு அசல் மார்பகம் போலவே காட்சியளிக்கிறது.
பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"