மொபைல் போன்களின் ரகசிய குறியீடுகள்


பொதுவாக மொபைல் பயனர்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தும் மொபைலைப் பற்றிய ஒரு சில தகவல்களை மட்டும் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்தும் மொபைல்களைப் பற்றிய அடிப்படைத் தன்மை தகவல்களை அறிவதற்கான குறியீடுகளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். காரணம் அதுபற்றிய தேவைகள் இருப்பதில்லை. என்றாலும் ஒரு சில அதிமுக்கியமான மொபைல் பற்றிய அடிப்படையான குறியீடுகளை (secret codes of mobile phones) இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

LG Mobile Phone 
LG Phone-ன் TEST MODE செல்ல 2945*#*# என்ற குறியீட்டை அழுத்தவும்.
LG Phone-ன் ரகசிய மெனுவை காட்சிப்படுத்த 2945*#01*#
LG Phone-ன் சாப்ட்வேர் தொகுப்பின் Register Number தெரிந்துகொள்ள *8375# அழுத்தவும்.
LG Phone-ன் Sim card lock manage செய்ய 2945#*70001# (மாடல் 7010, 7020க்கு மட்டும்)
LG Phone-ன் Sim card lock manage செய்ய 1945#*5101# (LG Mobile model 5200, 510க்கு மட்டும்)
LG Phone-ன் Sim card lock manage செய்ய 2947#* (போன் மாடல் 500, 600 மட்டும்)
Samsung Phone களுக்கான ரகசிய குறீயீடுகள் (Secret Codes)

Samsung Mobile Phone 
Mobile Software Register Number கண்டறிய *#9999# என்ற குறீயீடு பயன்படும்.
Samsung Phone - ஐ ரீபூட்(Reboot) செய்திட #*3849# என்ற குறியீடுகள் பயன்படும்.
Samsung Phone - ஐ ON/OFF செய்திட #*2558# என்ற குறியீடு பயன்படும்.
Samsung Phone - ஐ Unlock செய்ய #*7337# என்ற குறியீடு பயன்படும்.
Samsung Phone - ன் GSM வசதிகளை நிறுத்தவும், தொடங்கவும்(ON/OFF) செய்வதற்கு #*4760# பயன்படும்.
Samsung Phone - ன் Memory, Battery குறித்த தகவல்களைப் பெற *#9998*246# என்ற எண் பயன்படும்.
Samsung Phone - ன் Locking தன்மையை அறிய *#7465625# என்ற குறியீடுகள் பயன்படும்.
Samsung Phone - ன் Code Number - ஐ அன்லாக் செய்திட *2767*637#
Samsung Phone - ன் Mobile Storage தன்மையை அறிய *#8999*636#
Samsung Phone - களை Reboot செய்திட *2562# என்ற இந்த எண் பயன்படும்.
பிரபலமான நோக்கியா போன்களுக்கான ரகசிய குறியீடுகள்:

NOKIA Mobile Phone 
Nokia Phone - ன் Battery settings ஏற்படுத்த *#7780# என்ற குறியீடு பயன்படும்.
Nokia Phone - ன் Product Date தெரிந்துகொள்ள *#3283#
Nokia Phone - ன் Sim Clock -ஐ நிறுத்த *#746025625#
Nokia Phone - ன் தோன்றும் Operator Logo -வை வராமல் தடுக்க *#67705646# என்ற குறியீடு பயன்படும்.
Nokia Phone - ன் case Core, Phone Timer Reset செய்ய *#73# என்ற குறியீடு பயன்படும்.
Nokia Phone - ன் Mobile Software Version -ஐ அறிய *#0000# என்ற குறியீடு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Nokia Phone - ன் Mobile warrenty settings அறிந்துகொள்ள *#92702689# இந்த குறியீடு பயன்படும். இதில் பல பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கப்பெறும்.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"