2020 ம் ஆண்டின் கனவு சென்னை (காணொளி)


இலக்கு 2020 மூலம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரம் சென்னை. ஒரு முக்கிய உலகளாவிய நகரமாக மற்றும் வாகன உலக No.1(கார்)உற்பத்தி.சிறந்த குளோபல் மின்னணு மையமாக, நிதி நகரம்,விளையாட்டு நகரம், ஊடக நகரம் போன்றவற்றில் ஏற்படும் மாற்றம் பற்றி காணொளியாக விளக்குகிறது....


பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"