ஒரே அளவுள்ள மெமரிகார்ட் பல விலைகளில் விற்கப்படும் ரகசியம்!


மெமரிகார்ட் என்றால் Dataக்களை பதிந்து வைக்க பயன்படும் ஒரு நினைவக அட்டை என்றும்,அது 4,8,16,32GB என்ற அளவுகளில் கிடைக்கிறது என்றும் தான் நாம் மெமரிகார்டை பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம்.

மெமரிகார்டில் அதனிடைய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பெயருக்கு கீழ் 4,6,8,10 என்ற எதாவது ஒரு எண் குறிப்பிட்டு அதில் ஒரு வட்டமிட்டு காட்டப் பட்டிருக்கும் இதுதான் இந்த விலை பட்டியலுக்கு காரணம்.

இவ்வாறு வட்டமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ள எண் அந்த memory cardனுடைய class என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.அது ஒவ்வொரு மெமரிகார்டின் data transfer speed ஐ குறிக்கும் code ஆகும் 4 என்ற எண் எழுதப்பட்டு வட்டமிடப்பட்டு இருந்தால் அது நொடிக்கு 4MB வேகத்தில் file ஐ transfer செய்யும் தன்மையை பெற்றிருக்கும்.

class 6 - 6MB per second, Class 8 - 8MB per second, Class 10 - 10MB per second என்ற வேகத்தில் data க்களை பரிமாறிக்கொள்கிறது. இதை வைத்துதான் இதனுடைய விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"