ஒரே சொடுக்கில் பல்வேறு சமூக தளங்களுக்கு செல்ல..


இன்றைய தேதியில் இணையத்தில் நூற்றுகணக்கான சமூக வலைத்தளங்கள் உள்ளன. இதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தளங்களில் உறுப்பினர் ஆகி இருப்போம்.சில நேரங்களில் பல்வேறு சமூக தளங்களில் பதிவு செய்துவிட்டு மறந்தும் விட்டிருப்போம்.இப்படி இருக்கையில் நம்முடைய பயனர் கணக்கின் மூலம் எந்தெந்த தளங்களில் நாம் உறுபினராக இருக்கிறோம் என்று நம்முடைய பயனர் கணக்கின் பெயரை உள்ளீடு செய்வதன் மூலம் ஒரு நொடியில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இங்கே 159 சமூக வலைத்தளங்களை பட்டியலிட்டு வைத்துள்ளார்கள்.அதில் நாம் பதிவு செய்யாத தளங்களுக்கு செல்ல, தேவைப்படும் தளத்தினை சொடுக்கி அந்த தளத்தினில் சென்று நமக்கான நமக்கான புதிய கணக்கினை தொடங்கலாம்.மேலும் இந்த வலைப்பக்கத்தை புக் மார்க்கா சேமித்து வைத்து ஒரே சொடுக்கில் தேவைப்படும் சமூக தளங்களுக்கு செல்லலாம்.

இணையதளத்திற்கு செல்ல கீழே சொடுக்கவும்பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"