கணினியில் படம் பிடிக்க..


இலகுவாகவும் விரைவாகவும் கணினி திரையில் நமக்குத் தேவையான பகுதியினை மட்டும் படம் பிடிக்க Gadwin Print screen pro எனும் மென்பொருள் நமக்கு துணைபுரிகிறது.மொத்த திரையையும் படம் பிடிக்க செய்வதற்கு Print Screen எனும் Key ஐ அழுத்த வேண்டியிருக்கும்.அல்லது நமக்கு தேவையான பகுதிகளை தேர்வு செய்யவும் Key உண்டு.

Captured Area என்ற option இல் உள்ள Rectangular Area எனும் radio Button ஐ தெரிவு செய்து படம் பிடிக்கும்போது திரையில் நமக்கு வேண்டிய பகுதியினை மட்டும் தேர்வு செய்து Print Screen Key ஐ அழுத்தியதும் அது அப்பகுதியை மட்டும் படம் பிடித்து பின்பு மாற்றங்கள் செய்ய image editor என்ற பகுதிக்கு செல்லும் அதில் நமக்குத் தேவையான மாற்றங்களை நாம் செய்யலாம். பிறகு continue output என்பதை கிளிக் செய்தால் ஏற்கனவே நாம் தெரிவு செய்த கோப்பினில் save செய்யப்படும்.

Current window எனும் option ஐ பயன்படுத்தி,நாம் ஒரு window படமெடுக்க வேண்டுமானால் Window மட்டும் பாடமெடுக்கப்படும். இதேப்போல Menuக்களையும் படமெடுக்கலாம்.

Automatic Naming என்ற Option இன் மூலம் நாம் படமெடுக்கும் File களுக்கு தன்னிச்சையாக பெயர்களை இட்டுக்கொள்ளலாம்.

படமெடுக்கும் பகுதியினை jpg, gif, bmp, png போன்ற File type களில் save செய்யலாம்.மேலும் அந்த Image file களுக்கு Auto ஆக Shadow க்களை இட முடிவதுடன்,அவற்றை Resize செய்து கொள்ளவும் முடியும்.

மென்பொருளை தரவிறக்க கீழே கிளிக் பண்ணுங்க
பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"