இரண்டு நிர்வாண அழகிகளை உதவியாளராக கொண்டு படம் வரையும் ஓவியர்


தனது உருவத்தை தானே வரைவது போலவும் உதவிக்கு இரண்டு நிர்வாண பெண்களை உதவிக்கு வைத்திருப்பது போலவும் ஒரு படத்த வெளியிட்டு பாரபரப்பை ஏற்படுத்தி விட்டார் டிட்டி என்ற ஓவியர்.

கூடவே 'Im an artist. In every sense of the word என்று கமெண்ட் வேறு அடித்துவிட்டார்.

உண்மையில் இவரொரு ராப் பாடகர் என்பது சிறப்பு.Diddy பாடற் திறமையோடு ஓவியத்தையும் கூட சேர்த்திருக்கிறார்.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"